Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret - bygninger og anlegg

Regjeringen foreslår å bevilge 1716 millioner kroner til nasjonalfinansierte bygge- og anleggsprosjekter. Justert for priskompensasjon og tekniske endringer innebærer forslaget en økning på 171 millioner kroner sammenlignet med 2011.

Bevilgningen vil i stor grad bli benyttet til å gjennomføre bygge- og anleggsinvesteringer som er en følge av omstillingsprosessen i Forsvaret. Dette omfatter blant annet forberedelser for etablering av helikopterbase på Bardufoss med underlagt detasjement på Haakonsvern, og prosjekter for å understøtte senteret for kommunikasjons- og informasjonsteknologi på Jørstadmoen.

Det operative tyngdepunktet til Forsvaret er nå i nordområdene. I henhold til langtidsplanen gjennomføres det store investeringer i den nordlige landsdelen. Grenseovervåkingen styrkes ved at det bygges to nye stasjoner til grensevakten i Øst-Finnmark. For å forberede Forsvarets personell til operasjoner i inn- og utland investeres det mye i skyte- og øvingsfelt i Indre Troms. I tillegg investeres det i mannskaps- og befalsforlegninger og boliger for befal.