Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret - ny langtidsplan

Regjeringen utarbeider et forslag til en ny langtidsplan for forsvarssektoren som legges frem for Stortinget våren 2012. Planen vil inneholde mål og tiltak med tilhørende økonomiske rammer og struktur for perioden frem til og med 2016. I tillegg vil planen inneholde økonomiske rammer og struktur for perioden etter 2016. Anskaffelse og innfasing av nye kampfly vil være et sentralt tema, herunder ambisjonsnivå/antall fly, baser, økonomisk ramme for anskaffelsen og en plan for inndekning av anskaffelses- og driftskostnader. Forsvarssjefen vil fremme et fagmilitært råd til departementet høsten 2011.