Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvaret - operasjoner i utlandet

Operasjonen International Security Assistance Force (ISAF) i Afghanistan vil også i 2012 være Norges viktigste internasjonale militære engasjement. En tar sikte på at ansvaret for afghansk sikkerhet innen utgangen av 2014 skal være overtatt av afghanske styrker. Det norske bidraget vil i perioden frem mot dette tidspunkt styrke arbeidet med trening, utdanning og veiledning av de afghanske sikkerhetsstyrkene ytterligere. Dette vil legge grunnlaget for å endre innretningen på og etter hvert redusere det norske styrkebidraget.

Luftforsvaret vil i 2012 ivareta ansvaret for styrkebeskyttelse i det norsk-ledete PRT (Provincial Reconstruction Team) i Meymaneh i Afghanistan. Videre planlegges det å innsette et norsk transportfly (C-130 J) i Afghanistan mot slutten av 2012.

I 2012 vil Norge delta i den nye FN-misjonen i Sør-Sudan på tilsvarende nivå som i 2011. Norge vil dessuten videreføre deltakelsen med observatører og stabsoffiserer i en rekke FN-misjoner i Kongo, Sudan, på Balkan, i Afghanistan og i Midtøsten.

Se også Afghanistan