Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets materiellinvesteringer

Regjeringen foreslår et materiellinvesteringsbudsjett for 2012 på 8059 millioner kroner. Justert for priskompensasjon og tekniske endringer innebærer forslaget en reduksjon på 250 millioner kroner sammenlignet med 2011. Hoveddelen av materiellinvesteringsmidlene vil i 2012 gå med til å videreføre prosjekter der leveransene allerede er påbegynt og omfatter blant annet følgende:

  • Det siste store delprosjektet innenfor LOS-programmet i Forsvaret vil komplettere tidligere delprosjekter og har til hensikt å gi Forsvaret ett felles forvaltningssystem for økonomi-, materiell- og logistikkforvaltning.
  • Innenfor landsystemer er det i 2012 planlagt utbetalinger for anskaffelsen av artilleri og pansrede kjøretøyer i Hærens mekaniserte avdelinger. Det vil fortsatt være aktivitet knyttet til å forbedre sikkerheten for personell i operasjoner i utlandet og landstyrkenes evne til å operere under ulike forhold.
  • Innenfor sjøsystemer er det i 2012 planlagt utbetalinger for leveranse av Skjold-klasse fartøyer, nye helikoptre til Kystvakten og fregattene og videre oppdatering av ULA-klasse undervannsbåter. Det er også planlagt utbetalinger til sjømålsmissiler og lettvektstorpedoer.
  • Innenfor luftsystemer er det planlagt utbetalinger til oppgraderingen av kampfly (F-16) og maritime patruljefly (P-3 Orion) i 2012. Videre har anskaffelsen av fire nye kampfly (F-35) til treningsformål startet opp. Kontrakt om utviklingen av Joint Strike Missile (JSM) trinn 2 ble inngått sommeren 2011 og vil innebære utbetalinger i 2012.
  • Innenfor logistikksystemer er det i 2012 planlagt utbetalinger for anskaffelsen av nytt logistikk- og støttefartøy.
  • Den største investeringen i nettverksbasert forsvar er prosjektet for sikker tilgang til satellittkapasitet.