Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Forsvarets musikk

I tråd med St.meld. nr. 33 (2008–2009) "Kultur å forsvare" er det i budsjettforslaget for 2012 satt av økte midler til militærmusikken, spesielt de mindre korpsene. Forsvarets musikk er en viktig kultur- og tradisjonsbærer som representerer en historisk kulturarv. Forsvarets musikk er også en viktig kulturbygger som, gjennom sine opptredener i inn- og utland, bidrar til å skape, vedlikeholde og utvikle kultur innenfor Forsvaret.

I budsjettforslaget er det satt av midler til Norsk Military Tattoo i 2012 der de militære musikkorpsene vil være en viktig bidragsyter.

Se også Forsvaret - kulturmeldingen