Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fred og forsoning

Regjeringen vil videreføre et sterkt norsk engasjement for fred og forsoning, og foreslår å bevilge 650 millioner kroner til dette formålet. Norge er engasjert i freds- og forsoningsarbeid, blant annet på Filippinene, Haiti, og i Sudan, Somalia, Nepal og Midtøsten. En uavhengig evaluering av den norske fredsinnsatsen i Sri Lanka ventes ferdigstilt i 2011, og vil gi nyttig lærdom for framtidig innsats. Regjeringen vil fortsatt bidra til å styrke FNs evne til å håndtere konflikter. Innsatsen for å inkludere kvinner mer aktivt i fredsprosesser videreføres, både gjennom FN, i samarbeidet med andre partnere og i prosesser der Norge er involvert. Regjeringen vil også fortsette å arbeide for å styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner, forskningsmiljøer og andre som jobber med fred og konfliktløsning.

Regjeringen vil styrke innsatsen mot seksualisert vold i konflikt, blant annet gjennom opprettelsen av et prosjekt for kvinner, fred og sikkerhet. Innsats mot seksualisert vold gjennom humanitær assistanse og likhet for loven står sentralt.

Se også FN.