Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


F

Fritidseiendom - utleie

Finansdepartementet legger opp til å innføre mer objektive kriterier for merverdiavgiftsplikt for hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom. Forslag til avgrensning av avgiftsplikten har vært på høring, og høringsfristen gikk ut 15. september 2011. Departementet vil følge opp saken og tar sikte på å komme tilbake med et konkret lovforslag

Se nærmere omtale i Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.2.