Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


G

Godt styresett

Godt styresett er en integrert del av alt norsk utviklingssamarbeid. Reelt demokrati forutsetter systemer for åpenhet, forutsigbarhet og at beslutninger og ressursbruk kan etterprøves. Arbeid mot korrupsjon og ulovlig kapitalflukt prioriteres, både som egne tiltak og som integrert del av norsk utviklingssamarbeid.

Norge praktiserer nulltoleranse for korrupsjon.

Statsbygging i sårbare stater, styrking av offentlig sektor i utvalgte land, styrking av uavhengige medier, innsats mot korrupsjon for å støtte freds- og forsoningsprosesser og støtte til bygging av demokratiske og sosialt inkluderende styresett prioriteres. Det samarbeides bredt internasjonalt for å stoppe korrupsjon, ulovlig kapitalflukt og hvitvasking av penger fra utviklingsland og for å tilbakeføre stjålne verdier til opphavslandet.