Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


H

Humanitær bistand

Regjeringen foreslår å bevilge 3 milliarder kroner til humanitær bistand i 2012. Det er en økning på 182,6 millioner kroner fra 2011.

Regjeringen vil at Norge fortsatt skal være en betydelig bidragsyter til det internasjonale humanitære hjelpearbeidet. Det innebærer bistand etter naturkatastrofer og ved konflikter, og bidrag til å styrke menneskerettighetene. Den humanitære innsatsen er fastlagt i stortingsmeldingen om Norsk humanitær politikk. Målet er at Norge skal være en tydelig og forutsigbar samarbeidspartner i det internasjonale humanitære givermiljøet. Det er videre et mål å sikre at innsatsen er effektiv og av høy kvalitet, samt at man synliggjør resultatene.

Les mer i stortingsmeldingen Norsk humanitær politikk.

Norge skal ha fleksibilitet til åkunne bidra raskt i land som har store udekkede humanitære behov, som ofte er i en ustabil situasjon, og hvor tiltakene vil støtte opp under gjenoppbygging og freds- og forsoningsprosesser. Sentrale områder for innsatsen i 2012 vil være Midtøsten, Sudan, Sentral-Afrika, Afrikas Horn og Afghanistan. Pengene kanaliseres hovedsakelig gjennom Røde Kors og andre frivillige organisasjoner, samt FN. Norge har de siste årene økt støtten til FNs nødhjelpsfond (CERF), og er en av de største bidragsyterne. FNs nødhjelpsfond er et effektivt instrument for å gi bistand til land med kroniske humanitære kriser.