Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kampfly

Stortinget har godkjent anskaffelsen av fire nye kampfly (F-35) til treningsformål, med leveranse fra 2016. Starten på hovedleveransen av F-35 er forskjøvet fra 2016 til 2018.

Anskaffelsen av de fire flyene er et viktig steg for å sikre en tilfredsstillende operativ kampflykapasitet i overgangsfasen mellom F-16 og F-35. Den vil sikre trening og utdanning av relevant personell slik at vi har instruktører klare til å lære opp nytt personell når hovedleveransen av F-35 etter planen starter i 2018.

Stortinget har også godkjent prosjektet Joint Strike Missile (JSM) – utvikling trinn 2. Det operative ambisjonsnivået for ny kampflykapasitet stiller krav om langtrekkende antioverflatevåpen med sjø- og landmålskapasitet. JSM vurderes å være det eneste våpenet som vil kunne møte Forsvarets operative krav og som kan bæres innvendig i F-35. Prosjektet er forventet å pågå frem til medio 2013.

Regjeringen vil fortsatt vektlegge kostnadsstyring i F-35-programmet.

Regjeringen tar sikte på å fremme kampflyanskaffelsen for Stortinget våren 2012, herunder endelig antall fly, oppdaterte levetidskostnader, basevalg, industrisamarbeid, plan for inndekning av utgifter og fullmakt for kontraktsforhandlinger.