Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kapitalflukt og skatt for utvikling

Regjeringen foreslår å bevilge 87 millioner kroner til arbeidet mot kapitalflukt og skatt for utvikling, en økning på 8 millioner fra 2011. Målene er blant annet å bidra til å stanse ulovlig kapitalflyt ut av utviklingsland, øke investeringer som fremmer utvikling og handel med fattige land, slette gjeld og øke skattegrunnlaget for å styrke statsbyggingen i utviklingsland. Internasjonale organisasjoner og frivillige organisasjoner involveres i økende grad i arbeidet. Kampen mot skatteparadiser står sentralt.

Norge styrker innsatsen i utvalgte land for å støtte opp om landenes skatteadministrasjon. I 2011 opprettet Regjeringen programmet Skatt for utvikling. Innsatsen fokuserer på ressursbeskatning, samt støtte til frivillige organisasjoners evne og mulighet til å holde myndighetene ansvarlig for forvaltning og pengebruk. I 2011 blir det etablert et nytt forskningsprogram om utfordringer for fattige land knyttet til ulovlig kapitalflyt og skattespørsmål. Programmet vil ligge under Forskningsrådet, og skal styrke fagkompetansen i både Norge og utviklingsland.