Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kjernefysisk sikkerhet og trygghet

Regjeringen vil fortsette å fremme kjernefysisk sikkerhet, både gjennom samarbeid med, og finansielle bidrag til Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) og andre multilaterale organisasjoner, samt gjennom aktiv deltagelse i Nuclear Security Summit. Regjeringen vil også arbeide for skjerpet fokus på kjernefysisk trygghet, spesielt i lys av Fukushima-ulykken, og for å styrke internasjonalt beredskapsarbeid i forbindelse med mulige kjernefysiske ulykker og hendelser, samt opprettholde bidrag til styrking av kjernefysisk trygghet i utviklingsland.