Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klima- og miljøtiltak

Regjeringen viderefører den betydelige satsingen på klima- og miljøtiltak i 2012. Satsingen kommer til uttrykk på en rekke departementers budsjetter. Blant miljø- og klimatiltakene som foreslås prioritert i 2012 er tiltak mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland, kjøp av klimakvoter, omlegging av bilavgifter, styrket kollektivtrafikk og jernbaneutbygging, støtte til fornybar energi og energieffektivisering, samt sikring av naturmangfoldet.

Satsingen på klima- og miljøtiltak omfatter blant annet 2,6 milliarder kroner til tiltak mot avskoging og skogforringelse i utviklingsland. 9,9 milliarder kroner til investeringer, vedlikehold og drift i jernbanenettet og 2,9 milliarder kroner til videre arbeid med CO2-håndtering i 2012.