Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Klimakvoter

Kvotehandel skjer på grunnlag av Kyoto-avtalens fleksible mekanismer. Formålet med statens kjøp av kvoter fra de fleksible mekanismene er å sikre at Norges mål overholdes.

Norge har besluttet å overoppfylle Kyoto-avtalen for inneværende periode (2008-2012) med 10 prosent. I tillegg har Regjeringen valgt å overoppfylle med 1,5 millioner tonn CO2 per år tilsvarende kvoter som stammer fra skogtilvekst. Det legges også opp til å overoppfylle med en kvotemengde svarende til utslipp fra testanlegget ved gasskraftverket på Mongstad og de statsansattes internasjonale flyreiser. Det legges opp til at staten kjøper kvoter svarende til 15-20 millioner tonn CO2 for levering i perioden 2008-2012.

Kvotene som kjøpes skal ha sitt grunnlag i de tre Kyoto-mekanismene, som er internasjonal handel med tildelte utslippskvoter (Assigned Amount Unit, AAU), felles gjennomføring av prosjekter i land med kvoteplikt etter Kyoto-protokollen (Joint Implementation, JI), og Den grønne utviklingsmekansimen, som er prosjektsamarbeid i utviklingsland (Clean Development Mechanism, CDM).

Finansdepartementet kjøper bare FN-godkjente kvoter, og som hovedregel betales kvotene først når disse er godkjent og utstedt av FN, og overført til statens konto i kvoteregisteret.

En oppdatert oversikt over inngåtte kontrakter finner du her.

Finansdepartementet har inngått kontrakter om levering av om lag 25 millioner kvoter som er generert i Kyoto-perioden 2008–2012. Hvor mange kvoter som faktisk blir levert, vil avhenge av utviklingen i hvert enkelt prosjekt. Selv om et stigende antall av prosjektene i kontraktsporteføljen er blitt godkjent av FN, er det usikkert hvor mange som faktisk blir levert. Kontraktsporteføljen følges løpende og analyseres regelmessig for å anslå forventet levert volum fra prosjektene i porteføljen.

Se også Kyoto-forpliktelsen