Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Knutepunktfestivaler - evaluering

Kulturdepartementet har som ledd i oppfølging av St. meld. nr. 10 (2007-2008) Knutepunkt og Innst. S. nr. 168 (2007-2008) evaluert knutepunktinstitusjonene Molde International Jazz Festival, Olavsfestdagene og Kortfilmfestivalen i Grimstad. Alle de tre festivalene får videreført knutepunktstatusen, men Kulturdepartementet vil fortsette dialogen med institusjonene om de utfordringer og mangler som er avdekket.

I løpet av høsten 2011 og våren 2012 vil Kulturdepartementet evaluere Festspillene i Nord-Norge og Ultima Oslo Contemporary Music Festival.