Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturbygg

Regjeringen foreslår å bevilge 168,5 millioner kroner i tilskudd til nasjonale kulturbygg, en økning på 4,5 millioner kroner fra 2011.

Det foreslås tilskudd til:

  • Kilden Teater- og konserthus for Sørlandet: 64 millioner kroner
  • Nytt konserthus i Stavanger:­ 39 millioner kroner
  • INSPIRIA science center: 12 millioner kroner
  • Kulturkvartalet i Bodø: 25 millioner kroner
  • Aust-Agder kulturhistoriske senter: 20 millioner kroner
  • Bergen Kunsthall: 2 millioner kroner
  • Haugar Vestfold kunstmuseum: 1 million kroner
  • Norsk Bergverksmuseum: 5,5 millioner kroner