Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kulturløftet

Regjeringen foreslår å øke kultursatsingen med 536,5 millioner kroner i 2012. I budsjettforslaget for 2012 utgjør bevilgninger innenforKulturløftet 0,92 prosent av statsbudsjettets utgifter. Målet er at 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kulturformål i 2014. Med budsjettforslaget for 2012 vil de samlede overføringene til kulturformål øke med om lag 3,7 milliarder kroner i perioden fra 2006 til 2012.

I Kulturløftet som ble presentert i 2004, og videreutviklet og utvidet i 2009, satte Regjeringen ambisiøse mål for kulturlivet, og for den statlige ressursbruken til kulturformål.