Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kultursamarbeid og norgesprofilering

Regjeringen foreslår å bevilge 103,9 millioner kroner til kultur og norgesprofilering. Arbeidet for å øke norsk kulturlivs kontaktflate med utlandet gjennom kultursamarbeid skal videreføres. Kultur- og folk-til-folk-samarbeid i nord vil fremdeles være et prioritert område.

 

I budsjettet for utviklingssamarbeid foreslås 106 millioner kroner til kultursamarbeid mellom Norge og utviklingsland i 2012. Tildelingen skal gå til støtte til kultursektoren i Sør, kulturutveksling og institusjonssamarbeid for å styrke rammevilkårene for ytringsfrihet og andre kulturelle rettigheter.