Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kunnskaps­innhenting og kartlegging i uåpnede deler av Norskehavet og Barentshavet - Lofoten

Regjeringen foreslår å bevilge 150 millioner kroner til kartlegging, seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet, blant annet i uåpnede deler av nordøstlige Norskehavet.

Regjeringen foreslår å bevilge 34 millioner kroner til blant annet kunnskapsinnhenting i uåpnede deler av det nordøstlige Norskehavet.

Med utgangspunkt i den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten, skal Olje- og energidepartementet gjennomføre kunnskapsinnhenting om virkninger av petroleumsvirksomhet i uåpnede deler av Nordland IV, V, VI, VII og Troms II. Kunnskapen skal kunne brukes i en eventuell konsekvensutredning om petroleumsvirksomhet. Kunnskapen skal også kunne brukes som grunnlag for neste oppdatering av forvaltningsplanen Barentshavet-Lofoten.

For å styrke kunnskapen om petroleumsressursene i uåpnede deler av Nordland IV og V vil det bli gjennomført seismikkundersøkelser og andre geologiske datainnsamlinger i regi av Oljedirektoratet. Oljedirektoratet skal sammenstille datapakker med relevant seismikk fra Nordland VI, VII og Troms II som legges ut for salg.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og pressemelding.