Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


K

Kyoto-forpliktelsen

I følge Kyotoprotokollen skal Norge sørge for at klimagassutslippene i perioden fra 2008 til 2012 i gjennomsnitt ikke overskrider summen av de kvotene Norge er tildelt, og de kvotene Norge skaffer via de såkalte Kyotomekanismene, herunder kjøp av godkjente utslippskvoter fra andre land. Norge har fått tildelt en årlig kvotemengde som i gjennomsnitt er 1 prosent høyere enn utslippene i 1990 og utgjør 50,1 millioner tonn. Norge kan i tillegg regne inn utslippsreduksjoner fra skogtilvekst i Kyoto-tildelingen, men maksimalt 3 prosent av forpliktelsen.

Norge har besluttet å overoppfylle Kyoto-avtalen for inneværende periode (2008-2012) med 10 prosent. I tillegg har Regjeringen valgt å overoppfylle med 1,5 millioner tonn CO2 per år tilsvarende kvoter som stammer fra skogtilvekst. Det legges også opp til å overoppfylle med en kvotemengde svarende til utslipp fra testanlegget ved gasskraftverket på Mongstad og de statsansattes internasjonale flyreiser.

Se også Klimakvoter