Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringshage-programmet

Regjeringen foreslår å gi 40 millioner kroner til Næringshageprogrammet i 2012. Dette er en økning på 15 millioner kroner fra 2011. Et nytt tiårig næringshageprogram ble igangsatt fra 1. juli 2011. Programmet skal bidra til å utvikle nye arbeidsplasser innen kunnskapsbaserte næringer i distriktene. Fylkeskommunene og SIVA velger sammen ut deltakende næringshager, definerer regionale programmål og bidrar med finansiering. Næringshagene skal i hovedsak ligge innenfor det distriktspolitiske virkeområdet.