Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringslivets samfunnsansvar

Oppfølging av Stortingsmelding nr. 10 (2008-2009) om næringslivets samfunnsansvar er en prioritert oppgave for regjeringen. Den peker på tre sentrale områder for utøvelse av politikk på dette området:

  • samfunnsansvar i statlig virksomhet
  • å uttrykke samfunnets forventninger til norske bedrifter
  • å utforme og påvirke rammebetingelsene for bedriftenes samfunnsansvar i internasjonale fora.

Det ble i 2011 bevilget 4 millioner kroner til drift av det norske kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv. Det tas sikte på å følge opp dette i 2012 for å sikre videre drift. Som OECD-land er Norge forpliktet til å ha et slikt kontaktpunkt, som ble styrket og gjort mer uavhengig i 2011. Kontaktpunktet er en ikke-rettslig meklingsinstans, hvor selskap som opererer i eller fra OECD-land, kan klages inn for brudd på OECDs retningslinjer for flernasjonale selskap.