Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Næringsutvikling i utviklingsland

Regjeringen foreslår å bevilge 1,05 milliarder kroner i kapitalpåfylling til Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund). Minst halvparten skal anvendes til investeringer i fornybar energi.

Regjeringen viderefører satsingen for å fremme investeringer i fornybar energi i utviklingsland.

Norfund skal generelt prioritere investeringer i Afrika sør for Sahara og de minst utviklede landene.

Ytterligere 309 millioner kroner foreslås bevilget til annen næringsrettet innsats, som tiltak for å styrke fattige lands eksportevne og rammevilkår for næringsvirksomhet, samt støtte til norske bedrifter som ønsker å engasjere seg i slike land. Målet er å fremme utvikling i fattige land, ikke norsk næringsfremme.