Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonal transportplan – oppfølging på kystområdet

Regjeringen foreslår bevilgninger på til sammen 1089,5 millioner kroner til oppfølging av kystformål i Nasjonal transportplan på Fiskeri- og kystdepartementets område i 2012.

For 2012 prioriterer Regjeringen å redusere kystavgiften. Dette innebærer en avgiftslettelse for næringen på 33 millioner kroner.