Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonale minoriteter

Regjeringen foreslår å bevilge 5,8 millioner kroner til videreføring av voksenopplæring for unge voksne rom i regi av Oslo kommune. Dette er et tiltak i handlingsplanen for å bedre levekårene for rom i Oslo.

Regjeringen foreslår å bevilge 6,23 millioner kroner til tilskuddsordningen for nasjonale minoriteter. Ordningen skal støtte virksomhet som bidrar til aktiv samfunnsdeltakelse, sikrer like muligheter og motvirker diskriminering. Bevilgningen skal dekke både grunnstøtte og prosjektstøtte etter søknad, samt et driftstilskudd til avisen Ruijan Kaiku.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.