Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nasjonalmuseet

Forprosjektet for Nasjonalmuseets nybygg på Vestbanen er i rute. Det tas sikte på å etablere et profilert museumsanlegg som gir museet fleksible, hensiktsmessige rammevilkår med tanke på sikring, bevaring og formidling av samlingene.

Det nye bygget skal ha et arkitektonisk uttrykk som markerer museets posisjon som samfunnsinstitusjon.

Arbeidet med skisse- og forprosjekt pågår, og etter planen skal forprosjektet være ferdig våren 2012. Forprosjektet vil være gjenstand for ekstern kvalitetssikring (KS 2) før Regjeringen og Stortinget kan behandle forslag til bindende kostnadsramme for prosjektet. Regjeringen foreslår å bevilge 66 millioner kroner over kap. 2445 på Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets budsjett til forprosjektet i 2012.