Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Naturlige skolesekken

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til den naturlige skolesekken fra 11 til 16 millioner kroner i 2012.

Den naturlige skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet, Miljøverndepartementet og en rekke natur- og friluftsorganisasjoner. Prosjektet skal bidra til å utvikle nysgjerrighet og kunnskap om naturen, gi bevissthet om bærekraftig utvikling og økt miljøengasjement hos elever og lærere i grunnskolen.