Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Naturmangfold

Også i 2012 vil arbeidet med å sikre naturmangfoldet være en viktig miljøpolitisk oppgave for Regjeringen. Til sammen foreslås det bevilget 1 591 mill. kroner til vern av naturmangfold og friluftsliv over Miljøverndepartementets budsjett. Dette er en økning på 185 mill. kroner fra saldert budsjett 2011. Her inngår blant annet en økning på 100 mill. kroner til gjennomføring av nasjonalparkplanen og 40 mill. kroner til arbeidet med å bekjempe lakseparasitten gyrodactylus salaris i vassdragene i Vefsn-regionen.