Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nedrustning og ikke-spredning

Regjeringen vil fortsette å fremme kjernefysisk nedrustning og ikke-spredning. I NATO videreføres arbeidet for å redusere kjernevåpnenes rolle i alliansens sikkerhetspolitikk, og Norge vil blant annet videreføre initiativet for åpenhet og tillitskapende tiltak rundt kortrekkende kjernevåpen i Europa.


Samarbeidet med og støtten til internasjonale organisasjoner (herunder særlig FN og det internasjonale atomenergibyrået IAEA), frivillige organisasjoner og forskningsinstitusjoner er spesielt viktig for å skape oppmerksomhet og engasjement for nedrustning og ikke-spredning. Den globale innsatsen for rustningskontroll, nedrustning og ikke-spredning krever at så mange land som mulig deltar aktivt i arbeidet. Gjennom tilskuddsordningen Utvikling og nedrustning støttes tiltak som bygger opp om økt deltagelse fra statlige og ikke-statlige aktører fra utviklingsland i det internasjonale arbeidet på dette feltet. Regjeringen vil fortsette å støtte formål som ytterligere styrker Ikkespredningsavtalen, samt kjemivåpen– og biologivåpenkonvensjonene.