Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nettleien - utjevning av overføringstariffer

Regjeringen ønsker å redusere de geografiske forskjellene i nettleien. Tilskuddet til utjevning av overføringstariffer dobles til totalt 120 millioner kroner. Utjevningsordningen gjør at nettselskapene reduserer nettleien i de områder av landet med høyest nettkostnader.

Samtidig justeres fordelingskriteriene for tilskuddet for å få til større utjevning.

Foreløpige beregninger viser at distribusjonsnett i Buskerud, Finnmark, Møre og Romsdal, Nordland, Hedmark, Oppland, Hordaland, Rogaland, Telemark, Sør-Trøndelag, Troms og Østfold vil omfattes av ordningen i 2012.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, programkategori 18.20 og egen pressemelding.