Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nødnett

Nødnett er et nytt digitalt radiosamband for brannvesen, politi og helsevesen. Det skal gi etatene et felles, sikkert og avlyttingsfritt kommunikasjonsnett med god radiodekning og kapasitet til å dekke daglige hendelser så vel som større ulykker. Første utbyggingstrinn består av politidistriktene Follo, Romerike, Oslo, Asker og Bærum, Søndre Buskerud og Østfold (tilsvarende 54 kommuner på Østlandet).

9. juni 2011 vedtok Stortinget at Nødnett skal bygges ut for hele Fastlands-Norge innenfor en samlet kostnadsramme på 4,7 milliarder kroner. Regjeringen foreslår at det bevilges om lag 1,5 milliarder kroner i 2012 til investeringer i landsdekkende utbygging av Nødnett. I tillegg foreslås det en bevilgning på 526 millioner kroner til drift av Nødnett og Direktoratet for nødkommunikasjon.

Se ogsåJustisdepartementets fagproposisjon kategori 06.50.