Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


N

Nordområdene - Teknologibygg ved UiT

Regjeringen foreslår en startbevilgning til nytt teknologibygg ved Universitetet i Tromsø på 30 millioner kroner. Det foreslås en kostnadsramme på 427 millioner kroner. Planlagt oppstart er 2012, med forventet ferdigstillelse i 2014.

Det nye teknologibygget vil være et viktig bidrag til regjeringens satsning på kompetanse i Nordområdene, og for den nasjonale realfagsstrategien.