Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Olje og energi - samarbeid med utviklingsland

Regjeringen legger opp til en vesentlig styrking av energisamarbeidet med utviklingsland i 2012, og foreslår å øke bevilgningene til fornybar energi med 255 millioner kroner. Norge har kompetanse som er svært etterspurt både innen petroleumssektoren, fornybar energi og energiforvaltning.

Fornybar energi er en av Regjeringens hovedsatsingsområder. Strategiske partnerskap med kommersielle aktører er en viktig del av satsingen.

Initiativet Ren energi for utvikling tilrettelegger for en mer helhetlig og strategisk bistand på dette området. Bistand til utnyttelsen av fornybar energi er også en viktig klimasatsing.

En rekke utviklingsland har store petroleumsressurser. Gjennom programmet Olje for Utvikling bistår Norge utvalgte land med å forvalte sine ressurser slik at det kommer fellesskapet til gode. Programmet vektlegger en helhetlig tilnærming til ressurs-, miljø- og finansforvaltning. Godt styresett og fattigdomsreduksjon er overordnete mål.

Se også Klima og miljø – utviklingssamarbeid og Næringsutvikling i utviklingsland.