Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Oljevern

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til beredskapen mot akutt forurensning med 15 millioner kroner i 2012. Økningen skal bidra til å følge opp anbefalingene i Kystverkets nye miljørisiko- og beredskapsanalyse, og skal blant annet gå til å styrke den kommunale oljevernberedskapen.

Les mer i pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet