Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Omregistreringsavgiften

Regjeringen foreslår å redusere omregistreringsavgiften, spesielt for typiske næringskjøretøy. Satsene reduseres med 44 prosent for tilhengere mv., 17 prosent for varebiler, lastebiler mv. og 5 prosent for andre kjøretøy. Samlet er dette en avgiftslettelse på om lag 185 millioner kroner påløpt og bokført i 2012.

Se også Bilavgifter, Veibruksavgift, Engangsavgiften og Vrakpanten

For nærmere omtale vises det til pressemelding og Prop. 1 LS (2011-2012) kapittel 4.5.5.