Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


O

Overgangsstønad for enslige forsørgere

Formålet med stønad til enslig mor eller far er å sikre midlertidig inntekt for personer som har aleneomsorg for barn, og stimulere til arbeid og utdanning slik at de kan bli i stand til å forsørge seg selv. Enslige forsørgere som mottar overgangsstønad stilles i dag overfor krav om yrkesrettet aktivitet når det yngste barnet fyller tre år. Regjeringen foreslår at kravet til aktivitet inntrer fra det yngste barnet fyller ett år. Dette gjøres for å redusere den passive stønadsperioden og bidra til at den enslige forsørgeren raskere kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. Endringen gjelder for nye mottakere og foreslås iverksatt fra 1. januar 2012.