Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientsikkerhet

Regjeringen vil bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. Det foreslås en bevilgning på 10 millioner kroner til pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”, rapportering og oppfølging av uønskede hendelser, system for nye metoder, samt en utredning om behovet for etablering av protonterapi i Norge.