Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pasientskader

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Norsk pasientskadeerstatning med 8 millioner kroner knyttet til saker fra offentlig sektor, og 6,5 millioner kroner til saker fra privat sektor.

Videre foreslås det å øke bevilgningen til Pasientskadenemnda med 5 millioner kroner.

Det er forventet at antall nye saker i offentlig og privat sektor i Norsk pasientskadeordning vil øke i 2011 og i 2012. Økte bevilgninger skal bidra til ytterligere reduksjon av saksbehandlingstidene.