Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Pensjon – grunnbeløp, regulering og minste pensjonsnivå

Grunnbeløpet i folketrygden (G) ble med virkning fra 1. mai 2011 økt fra 75641 kroner til 79 216 kroner, det vil si med 4,73 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp økte med 4,42 prosent fra 2010 til 2011.

Alderspensjon under utbetaling ble fra 1. mai 2011 økt med 3,94 prosent.

Satsene for minste pensjonsnivå ble fra 1. mai 2011 økt med 4,21 prosent. Minste pensjonsnivå for enslige er 157639 kroner og for ektepar 291644 kroner per år fra 1. mai 2011.

Les mer i Prop. 1 S (2011–2012) Arbeidsdepartementet, kapittel 2670 Alderdom.