Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Personvern

Regjeringen foreslår å øke Datatilsynets budsjett med 1,5 millioner kroner til personvernformål, i forbindelse med at det innføres nye regler om lagring av data fra elektronisk kommunikasjon (datalagring) og ny politiregisterlov. Begge regelverkene forventes å tre i kraft i løpet av 2012. Midlene skal benyttes til forberedelser samt økt tilsyn og kontroll.

Les mer i Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementets fagproposisjon.