Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petoro AS

Petoro AS ivaretar Statens direkte engasjement i petroleumsvirksomhet (SDØE) på norsk kontinentalsokkel og virksomhet i tilknytning til dette på vegne av staten. Selskapet har forretningskontor i Stavanger.

Petoro skiller seg fra andre selskaper i petroleumsindustrien. Petoro er rettighetshaver, men ikke eier av andeler på norsk kontinental­sokkel.

Statoil forestår, som en del av statens felles eierskapsstrategi, avsetningen av statens petroleum sammen med sin egen. Målsetting for avsetningsordningen er størst mulig verdiskaping fra avsetningen. Petoro erverver ikke inntekter fra ivaretakelsen. Alle utgifter og inntekter SDØE genererer, kanaliseres over statsbudsjettet. Alle inntekter fra Statoils avsetning av statens petroleum går direkte fra Statoil og inn på statens konto.

Regjeringen foreslår å bevilge 281,2 millioner kroner til Petoro i 2012. Problemstillingenes omfang og kompleksitet knyttet til økt utvinning fra de modne feltene, krever økte ressurser og kompetanse for at Petoro skal kunne bidra effektivt med konkrete innspill i interessentskapene. Petoro foreslås derfor styrket med 17,2 millioner kroner for å følge opp utfordringene. Det er blant annet behov for økte ressurser for at selskapet skal kunne etablere alternative forslag, kvalitetssikre operatørens arbeid og gjøre eget arbeid knyttet til utvalgte strategiske problemstillinger.

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon, budsjettkapittel 1870 og egen pressemelding.