Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Petroleumsvirksomheten – nøkkeltall

Nøkkeltall i løpende kroner:

  • Råoljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) 2011: 2,1 millioner fat/dag
  • Råoljeproduksjon (inkludert NGL og kondensat) 2012: 2,0 millioner fat/dag
  • Produksjon av salgbar gass 2011: 109,1milliarder Sm3
  • Produksjon av salgbar gass 2012: 111,0milliarder Sm3
  • Oljeprisforutsetning 2011: 588 kroner/fat
  • Oljeprisforutsetning 2012: 575 kroner/fat
  • Eksportverdi 2011: 585 milliarder kroner
  • Eksportverdi 2012: 571 milliarder kroner
  • Statens netto inntekter 2011: 341 milliarder kroner (skatter, avgifter, SDØE og utbytte Statoil)
  • Statens inntekter 2012: 352 milliarder kroner (skatter, avgifter, SDØE og utbytte Statoil)

Les mer i Olje- og energidepartementets fagproposisjon og egen pressemelding.