Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politi og påtalemyndighet

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politi og påtalemyndighet med om lag 696 millioner kroner (5,7 prosent) sammenlignet med saldert budsjett i 2011.

Regjeringen legger opp til at midlene blant annet benyttes til:

 • Stillinger til studenter som er ferdig utdannet ved Politihøgskolen sommeren 2012.
 • Stillinger som ble opprettet i 2011 til nyutdannede fra Politihøgskolen sommeren 2011 (helårsvirkning i 2012).
 • Opptak av 720 studenter ved Politihøgskolen også i 2012.
 • Etterforskning og påtale av angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya.
 • Politiets sikkerhetstjeneste.
 • Kripos, herunder til bekjempelse av internettrelatert kriminalitet.
 • IKT-tiltak i politiet, herunder fornyelse av straffesakssystemene og ny IKT-infrastruktur.
 • Retur av utlendinger uten lovlig opphold i Norge.
 • Samlokalisering av utstedelse av politiattester i Vardø.
 • Opprettelse av Statens barnehus i Ålesund.
 • Øke bemanningen ved Storskog grensekontrollstasjon.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.