Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiet - IKT

I 2011 ble det satt av om lag 250 millioner kroner til arbeidet med å fornye politiets IKT-systemer. Dette foreslås videreført i 2012. I tillegg foreslår Regjeringen å øke bevilgningen politiet med 80 millioner kroner for å sikre framdrift i arbeidet. Midlene foreslås benyttet til arbeidet med ny IKT-infrastruktur, ny programvareplattform, bedre sikkerhetsløsninger og forprosjektet for nye straffesakssystemer.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.