Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiet - Oslo politidistrikt

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til Oslo politidistrikt med 216,3 millioner kroner (11,4 prosent) sammenlignet med saldert budsjett i 2011.

Regjeringen legger opp til at midlene blant annet benyttes til:

  • Stillinger til studenter som er ferdig utdannet ved Politihøgskolen sommeren 2012.
  • Stillinger som ble opprettet i 2011 til nyutdannede fra Politihøgskolen sommeren 2011 (helårsvirkning i 2012).
  • Etterforsking og påtale av angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya.
  • Styrket helikopterberedskap.
  • Utstyr til Beredskapstroppen.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.