Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiet - bemanning

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene til politiet med 88,9 millioner kroner til 202 nye årsverk. Dette legger til rette for at politihøgskolestudentene som blir ferdig utdannet sommeren 2012 skal kunne tilbys jobb i etaten.

Av de 202 nye årsverkene legges det opp til at 41 skal gå til Oslo politidistrikt, fire til voldtektsgruppen ved Kripos og fire til grensekontroll ved Storskog. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 5,1 millioner kroner til åtte nye sivile årsverk ved Storskog grensestasjon.

Videre foreslår Regjeringen å øke bevilgningene med 49,3 millioner kroner til å dekke helårsvirkningen av å ansette politihøgskolestudenter som ble ferdig utdannet sommeren 2011.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.