Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med 46,4 millioner kroner.

Regjeringen legger opp til at midlene benyttes til:

  • Styrking av livvakttjenesten (10 millioner kroner).
  • Investering i en avansert søkemotor for åpent nett (20 millioner kroner).
  • Økt spaningskapasitet (9,4 millioner kroner).
  • Åtte årsverk som ble opprettet i 2011 - helårsvirkning i 2012 (7 millioner kroner).

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.