Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Politihøgskolen

I 2007 og 2008 ble det tatt opp 432 studenter ved Politihøgskolen. I 2009 ble opptaket økt til 552 studenter, og fra 2010 har opptaket vært på 720 studenter. Dette høye opptaket videreføres også i 2012. Politiutdanningen foregår i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Politihøgskolen med 42,9 millioner kroner sammenlignet med saldert budsjett 2011.

Se også Justisdepartementets fagproposisjon kategori 06.40.