Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Post og tele

Regjeringen vil legge til rette for et likeverdig tilbud av grunnleggende post- og teletjenester av høy kvalitet og til rimelige priser for folk og næringsliv over hele landet.

Regjeringen foreslår å bevilge til sammen 297,8 millioner kroner til post- og teletjenester. Dette er en reduksjon på 255,4 millioner kroner eller 46,2 prosent fra saldert budsjett 2011. Reduksjonen er knyttet til redusert behov for statlig kjøp av post- og banktjenester. Regjeringen foreslår å bevilge 89 millioner kroner til dette formålet i 2012.

For Post- og teletilsynet foreslår Regjeringen en bevilgning på 208,8 millioner kroner i 2012.

Regjeringen foreslår å budsjettere med et utbytte fra Posten Norge AS på 156 millioner kroner.