Statsbudsjettet fra A til Å

Klikk på første bokstav i det ordet du leter etter eller søk på ordet her.


P

Psykisk helse – angst og depresjon

Helsedirektoratet gis i oppdrag å sette i gang et pilotprosjekt i 2012, ”Rask psykisk helsehjelp”, bygd på en britiske modell. Tilbudet vil ta hensyn til norske erfaringer og anbefalinger i de nasjonale retningslinjene for behandling av depresjon og angstlidelser. Det forutsettes at tilbudet bygger videre på eksisterende kommunale tjenestetilbud og tilbud fra spesialisthelsetjenesten. Det foreslås bevilget 10 millioner kroner til et kommunalt forankret pilotprosjekt. Rask psykisk helsehjelp i kommunene er i tråd med samhandlings­reformens hovedmål om å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.